Strona główna Inspiracja / Success story / Case Study Nauczanie hybrydowe kluczem do sukcesu

Nauczanie hybrydowe kluczem do sukcesu

Autor: Redakcja Online Courses Space

Blended learning to podejście edukacyjne, które łączy ze sobą zarówno metody tradycyjnego nauczania, ale także nauczania online – poprzez serię materiałów edukacyjnych i interaktywnych ćwiczeń. 

Edukacyjna rewolucja 

Formalna definicja mieszanego nauczania, została wprowadzona przez Garrisona i Kanukę. Wskazuje ona, że nauczanie mieszane to „przemyślana integracja zajęć stacjonarnych w klasie z doświadczeniami związanymi z uczeniem się online”. W języku nieformalnym blended learning to program edukacyjny łączący dwa podejścia – tradycyjnego nauczania offline oraz metodę nauki poprzez platformy e-learningowe i kursy online. Taka swoista „mieszanka” w nauczaniu ma zastosowanie w szkoleniach korporacyjnych, ale również na uczelniach wyższych. Pojawienie się technologii cyfrowej w XXI wieku i zwyczajowe używanie smartfonów, laptopów, czy tabletów w każdym aspekcie życia codziennego, powoli wprowadziło ten rodzaj uczenia się do podstawowej struktury szkolnictwa wyższego. Celem jego stosowania jest ułatwienie uczenia się i bardziej efektywne dostarczanie zintegrowanych doświadczeń edukacyjnych, które oferują uczącym się prawdziwą wartość i odpowiadają im potrzebom, a co za tym idzie oczekiwaniom. 

Jakie są cechy nauczania mieszanego? 

Mówiąc o tego typu naukach, ważnym rozróżnieniem, które należy zauważyć jest to, że nauczanie mieszane nie jest po prostu instrukcją czy samouczkiem z bogatą technologią. 

Wyróżnia się trzy programy kursów, które zawierają formę online oraz offline. Pierwszym z nich jest część online, czyli platformy kursów, która zawiera elementy kontroli słuchaczy, ale także zapewnia elastyczność w sposobie nauki, w tym czasu, miejsca, tempa czy ścieżki, którą podążają. Druga opcja zawiera „część poza domem” czyli naukę w sposób tradycyjny, za pomocą warsztatów, wykładów. Ostatni z etapów zawiera spersonalizowaną ścieżkę kształcenia. Oferta ta oferuje kursantom możliwość uczenia się poprzez działania wykorzystujące różne metody kształcenia się. 

Jakie są zalety uczenia mieszanego? 

Niewątpliwą korzyścią jest elastyczność – twórcy szkoleń mogą dostarczać treści synchronicznie lub asynchronicznie i prezentować zasoby edukacyjne tak, że jednocześnie słuchacze mogą przyswajać je we własnym tempie i czasie, kiedy są najbardziej skupieni czy zmotywowani. Kolejną zaletą jest skuteczność – przestrzeń online może być katalizatorem do zwiększenia zaangażowania w kontakcie z mentorem. Interakcje za pomocą poczty elektronicznej, tablic interaktywnych, forów dyskusyjnych mogą zapewnić przestrzeń do wspólnego uczenia się. W środowisku nauczania mieszanego instruktorzy mają lepszy wgląd w postępy naukowe słuchaczy. Mogą łatwo zidentyfikować luki w nauce za pomocą narzędzi online – prowadzi to do personalizacji dydaktycznej, która jest dostosowana do potrzeb osobistych słuchaczy, a nie tylko do całej grupy. Nauczanie „face to face” jest ograniczone geograficznie. Tworzenie również contentu online może pomóc w szerszym promowaniu kursów online i pozwala na zwiększenie zasięgów. Pozwala na objęcie opieką mentorską większej liczby osób z dalszych zakątków kraju. Sporym udogodnieniem w kursach online jest optymalizacja kosztów. Wprowadzenie nauczania przez Internet jest tańsze, bowiem odchodzą takie koszty jak wynajmowanie sal, dojazdy, czy drukowanie materiałów do nauki. 

Modele nauczania hybrydowego:

Model rotacyjny zakłada, że słuchacze zamieniają się według wcześniej przygotowanego planu szkolenia, zajęć. Pomiędzy panelami szkolenia naprzemiennie występują formy offline i online. Model zawiera także projekty grupowe czy konsultacje twarzą w twarz. 

Model flex to opcja, która pozwala uczniom na większą kontrolę nad swoją nauką. Większość szkolenia odbywa się online, ale zdążają się także sytuacje, w której potrzebne jest dodatkowe wsparcie osobiste i instrukcyjne w czasie prowadzonego kursu. Słuchacze uczą się w ramach płynnego harmonogramu dostosowanego do każdej osoby. 

Model A La Carte pozwala on na elastyczność w uczęszczaniu na kurs online z mentorem online, który uzupełnia doświadczenia związane ze szkoleniem prowadzonym stacjonarnie. 

Model wzbogacony wirtualnie umożliwia słuchaczom ukończenie większości zajęć online, ale także uczestniczenia w sesjach, które odbywają się stacjonarnie. Ten model nie wymaga regularnego uczestnictwa w formie offline, jednakże wymagany jest odpowiedni poziom frekwencji na kursie w tradycyjnym stylu. 

Wszystkie te modele mają jeden cel – przejście z dotychczasowego modelu, który dominował w nauce i skupiał się na mentorze, do modelu, który w centrum uwagi stawia słuchacza i jego potrzeby. 

Sprawdzanie postępów w nauce i jej egzekwowanie można przeprowadzać za pomocą różnorodnych testów i konkursów. Od nieformalnych quizów oceniających proces samodoskonalenia po formalne testy, kwestionariusze i zadania związane z krytycznym myśleniem i zdobywaniem umiejętności – tutaj wybór jest nieograniczony. 

Po ukończeniu programu można uczestnikom wręczyć dowód jego ukończenia w postaci certyfikatów oraz listów referencyjnych. Ważnym jest by stworzyć także miejsce, gdzie będzie się gromadziła społeczność. Pozwoli to uczestnikom wymieniać się spostrzeżeniami, a dzięki temu będą czerpać motywację i inspirację do poszerzania horyzontów i dalszej nauki.

Tomasz Łysoń

powiązane wpisy

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Akceptuję Czytaj więcej...